Pyhät toimitukset

Jumalanpalvelusten ohella ortodoksisen kirkon elämän oleellinen osa ovat pyhät toimitukset.

Kirkossa ei koskaan ole tarkkaan rajattu ns. sakramenttien määrä, mutta tavallisimmin niitä luetellaan seitsemän läntisen mallin mukaan: kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen, avioliitto, synnintunnustus, sairaanvoitelu pappeus. Sakramentteja muistuttavia toimituksia ovat muun muassa: hautaus, kirkon vihkiminen ja vedenpyhitys.

Näitä pyhiä toimituksia voivat toimittaa ainoastaan papit, poikkeuksena kaste, jonka hätätapauksessa voi toimittaa maallikko.

Ortodoksisen kirkon sakramenttikäsitys poikkeaa paljon esimerkiksi luterilaisen kirkon käsityksest. Avioliitto ja pappeus ovat ortodoksisessa kirkossa sakramentteja.